Marile Puteri Cosmice

17 iunie 2020

M-am abandonat total şi sufletul meu s-a deschis ca o floare către lumină

Acum, abandonată Ei, privesc totul ca prin intermediul unor ochi dumnezeiești şi sunt permanent copleşită şi scăldată într-o diafană şi protectoare lumină dumnezeiască.
24 iunie 2019
Dhumavati – Marea Putere Macrocosmică a Vacuității

Dhumavati – Marea Putere Macrocosmică a Vacuității

Această Mare Putere Cosmică se manifestă în Microcosmosul ființei umane ca o inefabilă şi tainică Vacuitate, ca un mister de nepătruns, ca o totală dizolvare şi ca „uitare“, transcendere a conştiinței individuale obişnuite, egotice şi limitate.
2 iunie 2019
Yantra Marii Puteri Macrocosmice Kali

Yantra

Yantra este o diagramă geometrică simplă, în care sunt sintetizate caracteristicile esenţiale, simbolice, ale unei anumite Mari Puteri Cosmice sau ale unui anumit aspect divin.
11 iulie 2018

Am trecut în noul an scufundată complet în iubire

În timpul acestei exemplificări am trăit o stare de credinţă de nezdruncinat în ceea ce sunt, o stare de a fi perfectă, cosmică, eternă, aşa cum mă vede pe mine Dumnezeu.
9 iulie 2018

Dumnezeu este mereu prezent aici şi pretutindeni

Simţeam că mă aflu în faţa lui DUMNEZEU, iar El se afla în acelaşi timp pretutindeni. Starea de încremenire extatică s-a accentuat.
28 iunie 2018

Kali – o mângâiere și un izvor nesfârșit de grație

Bucuria, fericirea, beatitudinea erau atât de mari încât mă cutremurau până în adâncul fiinţei și stare de sacralitate extraordinară m-a invadat atunci, un fel de „mysterium tremendum”, cum spunea Jung.
28 iunie 2018

Kali este pretutindeni

Punctul culminant al meditaţiilor pe care le realizam atunci a fost o viziune care mi-a marcat complet viaţa: la un moment dat, acea prezenţă sfântă pe care o simţeam a făcut ca întreaga mea fiinţă să se cutremure.
28 iunie 2018

Kali – o dragoste la prima vedere

Kali mi s-a revelat ca o femeie frumoasă, puternică, de o puritate deosebită şi de o forţă imbatabilă. Nimic nu putea să-i stea în cale.
28 iunie 2018

Relatarea Floricăi Steva despre comuniunea cu Marile Puteri Cosmice

În octombrie 2001 m-am hotărât să efectuez un tapas de adorare a Marilor Puteri Cosmice, cu o durată de zece luni, astfel încât fiecăreia să îi consacru câte o lună de practică spirituală.