Revelații

taine mai mare

Revelații spiritualeÎn cadrul școlii noastre de yoga ezoterică au fost revelate de-a lungul timpului zeci de tehnici, metode, legi și principii, taine vechi și noi, care ascund o mare complexitate și își dezvăluie pe deplin eficiența doar celor care le aprofundează prin gramul de practică perseverentă.

Începem să expunem mai jos o parte dintre aceste revelații, al căror număr crește de la an la an. Această listă nu este așadar exhaustivă și ea va fi treptat completată și îmbogățită.

revelatii

Meditația specială pentru a intra într-o stare de comuniune plenară profundă cu energia subtilă benefică solară ce se realizează într-o spirală yang (+)Sute sau chiar mii de oameni care se țin de mâini într-o uriașă spirală umană, meditând împreună, formează deja o imagine emblematică  a Școlii de Yoga MISA.

Citește mai mult

Arta BinecuvântăriiArta Binecuvântării este o metodă practică simplă, dar foarte eficientă, de a intra in comuniune profundă și inefabilă cu Împărăția Tatălui Ceresc, Dumnezeu.

Citește mai mult

Taina dezvăluită într-o absolută premieră a Atributelor DumnezeieștiMeditațiile speciale de exemplificare a diverselor Atribute Dumnezeiești sunt niște sui-generis comori spirituale ce ne ajută să simțim și să înțelegem mai bine natura misterioasă a lui Dumnezeu.

Citește mai mult

Efectul ocult de paratrăznetAcestă taină permite fiinţei umane să resimtă în mod inefabil şi într-o profundă stare de uimire manifestarea, în universul său lăuntric, a Voinţei omnipotente, misterioase, extraordinare şi irezistibile a lui Dumnezeu.

Citește mai mult

Exemplificarea paranormală a unor stări spirituale modelEste vorba de meditații având ca subiect diverse stări arhetipale, aspecte spirituale sau chiar ființe exemplare din trecut cu care intrăm în rezonanță pe parcursul meditației, cu ajutorul unei impulsionări paranormale, la distanță.

Citește mai mult
revelatiile 2

Alte revelaţii şi aspecte esenţiale care conferă unicitate şcolii noastre de yoga ezoterică

Arta ocultă a îmbrăţişărilor spontane, pregnant mângâietoare


Această revelaţie se referă la ce se petrece în realitate din punct de vedere subtil şi ezoteric atunci când a două fiinţe umane se îmbrăţişează, cu iubire şi tandreţe. În afara gestului exterior, este necesară o anumită atitudine lăuntrică. Acest aspect iniţiatic presupune ca cel care oferă îmbrăţişarea să manifeste în mod conştient o atitudine preponderent emisivă, Yang,  iar cel care acceptă  şi se deschide pentru a o primi să fie preponderent receptiv, Yin. Energia care este atrasă atunci în mod spontan în universul lăuntric al celor două fiinţe umane este energia tainică a iubirii, care vine de la Dumnezeu şi este nesfârşită.

Atunci când ne propunem să punem în practică Arta îmbrăţişărilor spontane preponderent mângâietoare, un prim element important este consacrarea: “Doamne, Dumnezeule, Tată Ceresc, Ţie îţi dăruiesc, aici și acum, în mod total şi necondiţionat, fructele tuturor îmbrăţişărilor spontane pe care le voi dărui începând de acum şi până la finalul celor 24 de ore ce vor trece din acest moment”.

Un al doilea element ţine de postura trupească. Cel care îmbrăţişează vine cu  braţul stâng pe deasupra umărului drept al celui îmbrăţişat şi cu braţul drept pe sub umărul stâng al celui îmbrăţişat, capul fiind uşor aplecat spre dreapta, iar zona piepturilor se află în contact, cât mai  bine centrate. Această suprapunere permite apariţia unor interferenţe armonice şi dinamizarea chakrei plexului cardiac. Cel care oferă îmbrăţişarea trebuie să urmărească lăuntric să fie un releu  de manifestare a energiei enigmatice a iubirii, iar atenţia lui va fi focalizată preponderent la nivelul pieptului. Revărsarea acestui  flux al energiei iubirii în şi prin fiinţa sa se va conştientiza în trei faze distincte: faza de început, faza de culme sau de apogeu şi faza de scădere gradată a intensității energiei.

Practicând cât mai des arta îmbrăţişărilor atragem, atât în noi cât şi în ambianţa subtil energetică din jurul nostru, energia magică a iubirii. Îmbrăţişările spontane şi pregnant mângâietoare sunt o modalitate foarte simplă, plăcută, încântătoare şi la îndemâna oricui prin care ne putem transforma. Vom deveni mai iubitori, mai tandri, mai toleranţi. Iar aceasta va contribui, prin acumulare, la elevarea frecvenței dominante de vibrație a planetei Pământ.

Taina fundamentală a iniţierii spirituale


Taina fundamentală a iniţierii spirituale implică transmiterea unei anumite influenţe spirituale transformatoare de la Ghidul spiritual la aspirantul spiritual. Inițierea spirituală este cea care conferă aspirantului eficiență în practica sa spirituală și îi deschide totodată în fiinţă calea realizării spirituale ultime. În cazul unei inițieri spirituale nu este vorba doar de banala transmitere a unor informații, care pot la urma urmei să fie obținute și din alte surse, ci mai ales de transferul ocult, subtil, de la inițiator la inițiat.

Evident, acest transfer subtil de la Ghidul spiritual la aspirant nu are loc decât dacă primul a trezit şi a amplificat în fiinţa sa suficient de mult rezonanța ocultă cu acel aspect, energie sau putere subtilă cosmică pe care intenționează să o transmită. În momentul iniţierii este foarte important și gradul de deschidere, de receptivitate elevată şi linişte mentală a discipolului. Acesta din urmă trebuie să aspire către o stare interioră de vid,  pentru ca apoi să poată primi energia transmisă prin iniţiere, pentru că, așa cum se spune în tradiția zen: „nu poți turna nimic într-o ceașcă plină”.

Literal, cuvântul inițiere provine de la latinescul initium, care înseamnă „început”. Inițiatul primește o sui-generis „sămânță” a rezonanței oculte respective, pe care o va cultiva și aprofunda până când ea își va rodi fructele spirituale, dumnezeiești. Inițierea este astfel primul, și din multe puncte de vedere cel mai important pas, aspect sugerat și de principiul spiritual care spune că „ceva bine început este pe jumătate făcut”. În lumina acestor aspecte ezoterice, este lesne de înțeles de ce inițierile spirituale sunt considerate momente cruciale, de o importanță covârșitoare, ce marchează diversele etape ale evoluției spirituale a aspirantului.

Prin pregătirea și investitura sa spirituală, Ghidul spiritual invocă Grația dumnezeiască să se reverse în și prin el pentru binele și progresul spiritual al discipolului său. În felul acesta, inițiatorul devine un instrument prin care Dumnezeu însuși se manifestă, un canal subtil ce tranzitează energiile și puterea spirituală, pură și copleșitoare ce vine de la Dumnezeu.

Într-un anumit sens, în momentul iniţierii, aspirantul împărtăşeşte în mod direct și inefabil din experienţa ghidului său spiritual, acest moment sacru fiind în primul rând o comuniune la nivel de suflet. Indiferent de forma pe care o îmbracă (mantra, tehnică meditativă, ritual etc), experienţa impresionantă a iniţierii îi oferă discipolului certitudinea că îşi poate atinge obiectivul spiritual – realizarea Sinelui şi comuniunea cu Dumnezeu. Acest eveniment special, profund, îi conferă o cunoaştere directă a naturii şi a scopului practicii spirituale. Este ca şi cum, pentru un scurt moment, s-ar întredeschide poarta către eliberarea supremă, iar discipolul ar întrezări uimitoarea lumină divină care sălăşluieşte acolo. Începând din acest moment, el nu mai este un căutător orb, ci unul care ştie unde şi spre ce se îndreaptă. Continuând perseverent practica respectivă, energiile spirituale se trezesc gradat în fiinţa lui, conducându-l la o transformare completă, la o adevărată revoluţie interioară, ce are ca finalitate iluminarea spirituală.

Taina Adevărului Ultim Dumnezeiesc


Cunoașterea Adevărului Ultim Dumnezeiesc este de cele mai multe ori ţelul oricărei căi spirituale autentice. El reprezintă, totodată, secretul fundamental care este încriptat în cuvintele pline de înţelepciune ale lui Iisus: „Cunoaşteţi Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera.“ Revelarea Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propria fiinţă îi permite aspirantului spiritual să-şi transforme viziunea personală, limitată și eronată, într-o nouă şi fundamentală viziune dumnezeiască, eternă şi universal valabilă asupra Realității, şi astfel să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu Tatăl.

În viziunea celor înţelepţi, nu se poate vorbi niciodată despre un Adevăr Ultim care să fie străin de Principiul Suprem. Pentru a înţelege această afirmaţie, este necesar să enunţăm succint ce este în realitate Principiul Suprem. Principiul Suprem este Originea originilor, Unitatea cea fără început, Eternul Absolut sau altfel spus Dumnezeu Tatăl, care se află atât dincolo de Manifestare, cât şi dincolo de Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostază a lui Dumnezeu Tatăl care se situează dincolo de orice înţelegere obişnuită şi care, totodată, este non-dual (lipsit de dualitate), dincolo de orice distincţie, fiind în mod absolut necondiţionat. Marii înţelepţi consideră în unanimitate că el are o importanţă metafizică fundamentală.

Atunci când se vorbeşte despre Adevărul Ultim Dumnezeiesc ca atare, se face întotdeauna în mod inevitabil referinţă directă la Principiul Suprem, căci în afara Principiului Suprem, nimic – fără excepţie – nu deţine propriul său fundament. Această referire la Principiul Suprem primar implică, în mod necesar, că orice relaţie a noastră cu Adevărul Ultim Dumnezeiesc trebuie să treacă prin recunoaşterea subordonării noastre la imperativele obiective, tainice, ale imuabilelor legi principiale şi supraumane. Iată pentru ce se spune că numai Adevărul Ultim, atunci când este revelat în propriul nostru univers lăuntric, ne face cu adevărat să devenim liberi din punct de vedere spiritual. Acest aspect fundamental este subliniat de apostolul Ioan în Evanghelie, unde el afirmă citându-l pe Iisus: „Cunoaşteţi Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera“.

Cei înţelepţi afirmă că de fapt Adevărul Ultim nu a fost şi nu va fi vreodată o creaţie a minţii umane. Adevărul dumnezeiesc deține în veşnicie o existenţă enigmatică ce există prin ea însăşi, independentă de noi. Rolul nostru, care totodată este una dintre menirile noastre fundamentale (pe primul loc fiind cunoaşterea directă şi nemijlocită, în propriul nostru univers lăuntric, a realităţii lui Dumnezeu Tatăl), implică prin urmare să cunoaştem prin revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Este, de asemenea, esenţial să ne dăm seama că, în afara acestei cunoaşteri (prin revelaţie directă şi nemijlocită) în propriul nostru univers lăuntric a Adevărului Ultim Dumnezeiesc, în fiecare dintre noi nu subzistă decât eroarea.

Pentru unele fiinţe umane, acest aspect este dificil de înţeles la prima vedere, dar dacă analizăm cu atenţie cele de mai sus ne putem da seama cu uşurinţă că numai cunoaşterea directă şi nemijlocită în propriul nostru univers lăuntric prin revelație a Adevărului Ultim Dumnezeiesc este singura modalitate care face într-adevăr să înceteze starea de eroare în care ne aflăm cu toţii, fără excepţie, atâta timp cât nu am ajuns să cunoaştem prin revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Abia atunci când în fiinţa noastră începe să se reveleze în mod gradat Adevărul Ultim Dumnezeiesc, noi ieşim totodată din starea de eroare, pentru că în fiinţa noastră apare pentru prima oară sclipirea mirifică, esenţială a „Luminii eterne a Adevărului Ultim Dumnezeiesc”, care ne oferă accesul la adevărata cunoaştere, ce ne permite să înţelegem realitatea, atât cea lăuntrică, cât şi cea înconjurătoare, din perspectiva tainică a Adevărului Ultim al lui Dumnezeu Tatăl. Prin urmare, cunoaşterea Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propriul nostru univers lăuntric face să apară o esenţială transformare a viziunii şi a perspectivei asupra realităţii. Începutul cunoașterii Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propriul nostru univers lăuntric prin revelație directă și nemijlocită marchează, de fapt, începutul sfârșitului stării de eroare în care am trăit până atunci. Iată de ce unii înțelepți afirmă că „Orice început este un sfârșit și orice sfârșit este un nou început”.

Cei înţelepţi spun că, de fapt, Adevărul Ultim Dumnezeiesc „aparţine sferei gigantice, misterioase a înţelepciunii pure a lui Dumnezeu”. Despre el se poate spune că este propriul „obiect“ al înţelepciunii veritabile. Este de asemenea necesar să știm că prin percepţie esenţială, spirituală, fundamentală, imediată şi directă ajungem la Adevărul Ultim. Numai intuiţia intelectuală supramentală (atunci când este trezită suficient de mult) ne permite să intrăm cu uşurinţă în contact cu sfera supraumană care este în mod precis domeniul propriu al Principiului Suprem. Principiul Suprem este, am putea spune, perceput în universul nostru lăuntric prin ceea ce se numeşte „cunoaşterea cea misterioasă a inimii“ – aşa cum o numesc înţelepţii Orientului şi yoghinii avansaţi.

Este însă esenţial să reţinem că „Numai Adevărul Ultim este acela care face să fie atras în universul nostru lăuntric Adevărul Ultim care există în Macrocosmos“. În lumina acestor revelaţii, ne putem da seama că pentru aceasta este foarte important să ne punem într-o stare lăuntrică de perfectă disponibilitate şi deschidere faţă de el sau, altfel spus, să intrăm într-o stare de inefabilă rezonanță ocultă care face ca Adevărul Ultim Dumnezeiesc să fie imediat atras în noi prin intermediul Adevărului Ultim Dumnezeiesc care deja a fost trezit (revelat) în universul nostru lăuntric. Pentru a atrage în universul nostru lăuntric Adevărul Ultim Dumnezeiesc trebuie, înainte de toate, să abandonăm mai ales acele mecanisme care se bazează pe convingerile noastre limitate ale „vechiului om”, pentru a ne deschide, cât mai repede şi aşa cum se cuvine, manifestării „luminii tainice şi clare” a Adevărului ultim divin.

Atât ştiinţa înţelepciunii orientale, cât şi întreaga cunoaştere metafizică fundamentală nu au, nu au avut şi nu vor avea o altă sursă. Toate acestea nu sunt alimentate de un alt canal în afara canalului Adevărului Ultim Dumnezeiesc. Adevărul Ultim Dumnezeiesc este cel mai profund nucleu, este Adevărul Esenţial sau Adevărul Total în cazul căruia toate adevărurile parţiale nu sunt decât nişte firimituri și ne apar ca fiind nişte sclipiri palide. Fiind un sinonim al Absolutului, Adevărul Ultim Dumnezeiesc transcende şi totodată depăşeşte toate aporiile şi limitările contingenței lumii manifestate (aporie = dificultate de ordin raţional care, cel mai adesea, este foarte greu sau chiar imposibil de rezolvat). Atemporalitatea Adevărului Ultim Dumnezeiesc îi conferă întotdeauna un statut enigmatic de universalitate, care îi permite să lumineze toate epocile şi toate tradiţiile. Adevărul Ultim Dumnezeiesc luminează acele tradiţii care se deschid preluării şi asimilării luminilor suverane ale Realităţii Esenţiale Misterioase.

Ştiind toate acestea, ar merita să ne întrebăm acum câţi – mai ales printre aceia care păstrează o orientare spirituală tradiţională şi autentică – iau în considerare Adevărul Ultim Dumnezeiesc prin el însuşi, într-un mod complet dezinteresat, situându-se dincolo de toate ataşamentele afective şi de spiritul îngust de grup? Din nefericire, putem observa cu uşurinţă că răspunsul la această întrebare indică cel mai adesea că este vorba de un foarte mic număr, care constituie cercul extrem de închis al prietenilor cei sinceri ai Adevărului Ultim Dumnezeiesc. Un asemenea grup spiritual este grupul celor puţini şi aleşi, în cadrul căruia este păstrată şi transmisă comoara inestimabilă a Eternei Înţelepciuni. Acesta este, am putea spune, depozitul cel atemporal şi universal al Adevărului Ultim Dumnezeiesc.

Dinamizarea și integrarea înțeleaptă a capacităților benefice paranormale (siddhis)


Așa cum este menționat în toate tratatele și scrierile tradiționale yoghine, în urma practicilor spirituale corect realizate, în ființa practicantului se trezesc și se dinamizează gradat anumite puteri paranormale benefice, numite în sanscrită siddhi-uri. Cuvantul „siddhi” înseamnă literal „perfect” sau „perfecțiune”.

Astfel de puteri paranormale (siddhi-uri) apar ca un corolar al transformărilor interioare benefice şi al evoluţiei spirituale. Pe măsură ce în fiinţa aspirantului spiritual se trezesc din starea de potenţialitate şi apoi se dinamizează în mod gradat anumite stări benefice de rezonanţă ocultă, survine, în felul acesta, un proces de identificare lăuntrică (samyama) cu anumite sfere gigantice de forţă, cu anumite realităţi dumnezeiești inefabile, cu una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice, sau cu anumite energii subtile. Totodată, în fiinţa sa se trezesc şi apoi se actualizează felurite conexiuni şi corespondenţe subtile analogice. Aceasta conduce în cele din urmă la trezirea şi dinamizarea anumitor capacităţi paranormale (siddhi-uri), care pot fi fizice, psihice, mentale sau spirituale și care par a fi ceva cu totul extraordinar pentru fiinţele umane ignorante şi neiniţiate.

Un străvechi tratat yoghin, TANTRA SARA, afirmă:

„Mai presus de cei care nu ştiu sunt cei care află sau citesc;
Mai presus de cei care află sau citesc sunt cei care memorează;
Mai presus de cei care memorează sunt cei care înţeleg;
Mai presus de cei care înţeleg sunt cei care aplică;
Mai presus de cei care aplică sunt cei care obţin rezultate;
Mai presus de cei care obţin rezultate sunt cei care, atingând succesul, dobândesc puteri paranormale;
Iar mai presus de cei care dobândesc puteri paranormale se află cei care ating Absolutul, dobândind Înţelepciunea prin care totul devine cu putinţă”.

Apariția așa-numitelor puteri paranormale marchează atingerea succesului în practica yoga și este penultimul pas înaintea realizării spirituale ultime. Există însă din păcate și situații tragice, în care aspirantul la desăvârșire este luat prin surprindere de apariția anumitor puteri paranormale și începe să le exhibe cu nesăbuință sau să le exploreze pe orizontală la nesfârșit, fascinat de manifestarea lor. În felul acesta el riscă să rateze ultimul și cel mai important pas, scopul ultim al căii spirituale, care este comuniunea deplină cu Conștiința infinită și eternă a lui Dumnezeu Tatăl.

Tocmai de aceea, revelațiile privind taina dinamizării puterilor paranormale (siddi) sunt esențiale şi îl pregătesc pe aspirant să le integreze într-un mod înţelept și plin de detaşare. În orice punct al căii spirituale ne-am afla, este fundamental să nu uităm nicio clipă că cea mai importantă putere paranormală pe care urmărim să o dobândim este și rămâne revelarea Sinelui nostru Nemuritor, Atman, ce este „scânteia” tainică din Dumnezeu Tatăl prezentă în fiecare dintre noi.

Taina dezvăluită a transfigurării


Taina transfigurării face posibilă punerea rapidă în stare pregnantă de rezonanţă ocultă a fiinţei umane transfigurate cu anumite energii subtile dumnezeieşti, cu anumite sfere de forţă nesfârşită, 
superioare, şi cu anumite aspecte
 elevate, sublime şi înălţătoare ce 
există în Macrocosmos. Fiecare
 proces subtil de transfigurare ce este 
realizat din plin şi cu succes face să
 ne fie revelat sacrul în profan, tocmai
datorită viziunii noastre lăuntrice
 profund transformatoare şi înnobilate.

Procesul reuşit al transfigurării
 ne dezvăluie totodată o realitate
 nouă, superioară, mult mai vastă,
 elevată, minunată, spiritual-afectivă,
 încărcată cu valenţe multiple, ce ne 
permite în anumite condiţii chiar
 să experimentăm stări sublime de
 Extaz dumnezeiesc. Toate aceste 
fenomene se produc prin intermediul
 proceselor tainice de rezonanţă ocultă pe care le declanşează în timpul transfigurării fiinţa umană care, prin viziunea ei creatoare sublimă, benefică, exercită o influenţă pregnant transformatoare asupra fiinţei umane pe care o transfigurează.

Este de la sine înţeles că procesele de transfigurare pot fi orientate astfel încât fiinţa umană respectivă să se autotransfigureze. Prin intermediul transfigurării profunde, creatoare, a unei fiinţe umane pe care o iubim intens şi fără măsură, devine cu uşurinţă posibil să îi intuim înzestrările minunate şi potenţialităţile benefice, contribuind totodată într-un mod activ la trezirea şi la dinamizarea în universul ei lăuntric a acelor aspecte încântătoare pe care le întrevedem într-un mod intuitiv în universul ei lăuntric, datorită stărilor de admiraţie şi de adoraţie pe care le resimţim pentru fiinţa umană respectivă. Este totodată important să reţinem că orice proces de transfigurare reuşit pe care îl realizăm ne transfigurează totodată şi pe noi înşine şi ne transformă într-un mod profund, făcând să fie transferate şi „altoite“ în propriul nostru univers lăuntric aspectele şi înzestrările admirabile pe care le observăm şi totodată le transfigurăm la o anumită fiinţă umană pentru care simţim iubire profundă.

Practica atentă şi perseverentă a transfigurării intense şi profunde a fiinţelor umane alese, deosebite şi în mod excepţional înzestrate cu care venim în contact ne ajută să înţelegem prin experienţă directă de ce marii înţelepţi au afirmat că întotdeauna „frumuseţea se află în ochii privitorului“.