Revelații

taine mai mare

Revelații spiritualeÎn cadrul școlii noastre de yoga s-au făcut de-a lungul timpului nenumărate revelaţii spirituale de o valoare inestimabilă. Zeci de tehnici, metode, legi și principii, taine vechi și noi, care ascund o mare complexitate, își dezvăluie pe deplin eficiența doar celor care le aprofundează prin gramul de practică perseverentă.

Începem să expunem mai jos o parte dintre aceste revelații, al căror număr crește de la an la an. Această listă nu este așadar exhaustivă și ea va fi treptat completată și îmbogățită.

revelatii

Comuniunea plenară profundă cu energia subtilă benefică solară ce se realizează într-o spirală yang (+)Sute sau chiar mii de oameni care se țin de mâini într-o uriașă spirală umană, meditând împreună, formează deja o imagine emblematică  a Școlii de Yoga MISA.

Citește mai mult

Arta BinecuvântăriiArta Binecuvântării este o metodă practică simplă, dar foarte eficientă, de a intra în comuniune profundă și inefabilă cu Împărăția Tatălui Ceresc, Dumnezeu.

Citește mai mult

Taina dezvăluită într-o absolută premieră a Atributelor DumnezeieștiStările de comuniune cu diversele Atribute Dumnezeiești sunt niște sui-generis comori spirituale ce ne ajută să simțim și să înțelegem mai bine natura misterioasă a lui Dumnezeu.

Citește mai mult

Efectul ocult de paratrăsnetAcestă taină permite fiinţei umane să resimtă în mod inefabil şi într-o profundă stare de uimire manifestarea, în universul său lăuntric, a Voinţei omnipotente, misterioase, extraordinare şi irezistibile a lui Dumnezeu.

Citește mai mult

Exemplificarea paranormală a unor stări spirituale modelEste vorba de meditații având ca subiect diverse stări arhetipale, aspecte spirituale sau chiar ființe exemplare din trecut cu care intrăm în rezonanță pe parcursul meditației, cu ajutorul unei impulsionări paranormale, la distanță.

Citește mai mult
revelatiile 2

Alte revelaţii şi aspecte esenţiale care conferă unicitate şcolii noastre de Yoga ezoterică integrală

Taina fundamentală a trezirii gradate a înțelepciunii inimii

Această taină se revelează mai ales pentru aceia care descoperă, prin intermediul unei metode iniţiatice esenţiale, Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Rod al unei cunoaşteri sublime net superioare, ce este inspirată şi călăuzită în permanenţă de Dumnezeu Tatăl, starea de înţelepciune a Inimii conduce întotdeauna la structurarea şi la „cristalizarea“ unei conduite armonioase şi în mod dumnezeiesc integrate, ce nu încalcă realitatea tainică a legilor şi a principiilor dumnezeiești. În acea etapă, fiinţa umană se manifestă ca un autentic canal dumnezeiesc, mai ales prin intermediul tuturor acţiunilor profund benefice, dumnezeiești, pe care ea este inspirată să le înfăptuiască. Starea de înţelepciune a Inimii este o expresie indescriptibilă a unei cunoaşteri profunde a realităţii spirituale care, printre altele, face cu putinţă revelarea Sinelui Suprem Nemuritor Atman.

» Continuă

Trezirea înțelepciunii tainice a Inimii se produce atunci când în universul lăuntric al unei fiinţe umane pregătite se declanşează un proces de rezonanţă ocultă cu realitatea spirituală cea mai înaltă, numită de cei inițiați Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Se poate spune că pentru respectiva ființă umană apare atunci o anumită ”ruptură” în urzeala realităţii obişnuite.  Este însă esenţial să reținem că întotdeauna, fără excepţie, pentru ca un proces de rezonanţă ocultă cu o anumită realitate spirituală să se declanşeze, trebuie ca în prealabil  să dispunem de energia lăuntrică necesară. La fel ca în cazul unui aparat de radio, care e necesar să aibă bateriile încărcate pentru a fi apoi acordat, în condiţii optime, pe lungimea specifică de undă a postului de radio pe care intenţionăm să-l recepţionăm.

Atunci când universul nostru lăuntric se trezește înțelepciunea cea tainică a inimii, experimentăm treptat un fel de alunecare subtilă ce ne face să trecem, să translatăm lăuntric de la realitatea banală în care ne aflam în realitatea spirituală pe care o explorăm din plin atunci când procesul de rezonanţă ocultă se manifestă intens şi profund. Descoperim astfel că o realitate superioară, spirituală, dumnezeiască, insolită există în simultaneitate şi este ascunsă în inima realităţii obişnuite, banale în care trăim. Această realitate net superioară, mult mai vastă, sublimă, exista şi anterior, dar nu ne era accesibilă.

Trezirea inimii permite să ni se dezvăluie ”sacrul ascuns în profan”, o stare elevată, esenţială, ce ne ajută să decriptăm tainele firii şi ne permite să ne apropiem de marele mister al vieţii. Simțim astfel prin trăire directă ceea ce Rudolf Otto a definit prin cuvintele: „Mysterium tremendum et fascinas”. În acele momente unice experimentăm o stare de transfigurare intensă şi profundă ce ne îngăduie să ajungem la ceva pur, înălţător şi esenţial, fără a fi nevoie să părăsim lumea pământească. Conştiinţei noastre expansionate în nemărginire i se dezvăluie atunci un inefabil realism magic, pur, fermecător şi regenerant.

Eforturile adecvate şi susţinute pentru a ne trezi înţelepciunea tainică a inimii generează o activare pregnantă a intuiţiei spirituale. Yoghinii avansaţi au subliniat adeseori că înţelepciunea inimii, ce este strâns corelată cu activarea şi dinamizarea armonioasă a centrului subtil de forţă anahata chakra, este totodată o cale esenţială de acces la structura supramentală Vijnanamaya Kosha. Pe măsură ce în universul nostru lăuntric se trezeşte din ce în ce mai mult înţelepciunea inimii, are loc dinamizarea structurii supramentale, Vijnanamaya Kosha, şi totodată trezirea şi dinamizarea armonioasă a stării de genialitate.

» Ascunde

Taina fundamentală a energiei infinite a iubirii care provine fără încetare de la Dumnezeu Tatăl

Taina fundamentală a energiei infinite a iubirii ne dezvăluie că ea provine fără încetare de la Dumnezeu Tatăl şi îmbrăţişează în veşnicie totul, întregul Macrocosmos. Fiinţa umană care iubeşte profund, constant și fără măsură descoperă că atât iubirea pe care o primeşte, cât şi iubirea pe care o dăruieşte îi este în realitate oferită, clipă de clipă, de către Dumnezeu Tatăl. Mai mult decât atât, iubirea este un atribut fundamental al lui Dumnezeu, sau ceea ce am putea numi chiar ”substanța” Sa esențială.

Tot ceea ce este frumos, bun și adevărat există prin și cu ajutorul energiei tainice a iubirii și nimic din ceea ce este cu adevărat sublim și dumnezeiesc nu poate să existe fără iubire sau în afara ei. Trăind profund şi plenar iubirea, fiinţa umană are atunci revelaţia că, înainte de toate, Dumnezeu Tatăl este iubire şi că iubirea Sa infinită îmbrăţişează în veşnicie Totul. Tot ceea ce constatăm că este înălțător, divin și încântător conține, într-o anumită proporție, energia cea misterioasă a iubirii. Această energie este infinită, inepuizabilă și eternă. 

» Continuă

Iubind, fiecare dintre noi descoperim că Dumnezeu există. De aceea iubirea este țelul tuturor ființelor care aspiră să Îl cunoască pe Dumnezeu. Cel care trăiește hrănindu-se din plin cu energia cea tainică a iubirii evoluează mult mai repede către desăvârșire și către starea de comuniune cu Dumnezeu Tatăl. Iubirea este una dintre cele mai rapide modalități de dezvoltare spirituală a ființei umane. Energia dumnezeiască a Iubirii este profund unificatoare. De aceea, dacă trăim o mare iubire, în microcosmosul ființei noastre se vor reflecta Totul și Unitatea Dumnezeiască.

Ființa umană care renunță la iubire, care din cauza egoismului sau a prostiei sale se separă de această energie esențială a lui Dumnezeu Tatăl, se îndreaptă astfel către dispersie și autodistrugere, pentru că ea își pierde atunci coerența și coeziunea. Iubirea este însă intim legată și de libertate. Fără libertate, nu se mai poate vorbi despre Iubire, ci doar despre constrângere. Pentru că Iubirea veritabilă unește într-un mod armonios, spontan, pe deplin liber consimțit și aducător de beatitudine, în timp ce atașamentul egotic sau patima leagă silnic, dizarmonios și aducător de suferință. În acest ultim caz, din păcate, predomină egoul. Trebuie să urmărim cu toată perseverența și luciditatea să renunțăm la egoism, invidie, gelozie, orgoliu, aroganță, nerăbdare, intoleranță, ură și prostie.

Datorită acțiunii Legii Rezonanței Oculte, cine nu iubește aproape deloc nu trebuie să se mire și să se lamenteze că nu este aproape deloc iubit. Cine iubește puțin, puțin va fi iubit. Cine iubește mult, mult va fi iubit. Cine iubește enorm, enorm va fi iubit. Cine iubește infinit, va fi iubit infinit. Ființa umană care aspiră să fie iubită mult trebuie să nu uite niciodată că pentru aceasta ea trebuie înainte de toate să iubească mult. Cu ce ”măsură” noi oferim iubirea, cu aceeași ”măsură” ni se va oferi și nouă, mai devreme sau mai târziu, și vom primi drept răsplată iubirea pe care o merităm.  Taina fundamentală a energiei infinite a iubirii, atunci când este trăită plenar şi profund, ne permite să intuim că, în realitate, singura măsură care este admisă în iubire este să iubeşti fără măsură. Atunci când iubirea noastră devine nesfârşită, chiar şi ceea ce anterior ni se părea că este imposibil devine cu uşurinţă posibil.

» Ascunde

Taina fundamentală a revelării Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN

ATMAN este denumirea sanscrită pentru Sinele Suprem Nemuritor, ce reprezintă scânteia din Dumnezeu Tatăl prezentă în fiecare ființă umană. Aceasta este veritabila Esenţă dumnezeiască ultimă a fiecăruia dintre noi.

Taina fundamentală a revelării în universul nostru lăuntric al Sinelui Nemuritor ATMAN ne permite să descoperim că Sinele Suprem Dumnezeiesc (ATMAN) se află prezent în mod tainic în inimile tuturor oamenilor şi că El este Eul nostru Etern, interior, cel mai profund. Atunci când realizăm prin revelaţie spirituală existenţa Sinelui Suprem Etern ne cucerim astfel pe noi înşine și putem să ne unim cu Infinitul Suprem (Dumnezeu).

» Continuă

În fiinţa umană, Sinele Suprem Nemuritor ATMAN este expresia Adevărului Ultim Dumnezeiesc.  Cea mai potrivită descriere a sa este aceea ca fiind indescriptibil.  Sinele Suprem ATMAN este centrul etern al conştiinţei individuale, care nu este născut şi care nici nu moare niciodată. În metafora cu lampa şi abajurul, ATMAN este, analogic vorbind, lumina însăşi, deşi a-l descrie astfel este un mod incomplet şi incorect. Această ”lumină pură” a fiinţei pătrunde şi luminează prin cele cinci învelişuri (kosha) şi odată cu trecerea prin aceasta, lumina emanată de Sinele Suprem ATMAN se colorează întocmai ca şi ele. Diversitatea ”abajururilor” nu exclude faptul că ”lumina” este mereu aceeași, în orice ”lampă”.  Sinele Suprem ATMAN este văzătorul, cunoscătorul și martorul tuturor corpurilor. El este cunoașterea și lumina însăși. Așa cum lumina ce luminează lampa este diferită de lampa însăși, ATMAN este diferit de învelișurile sale. Sinele este însăși conștiința, și nu învelișurile (kosha-urile) sale. De aceea, atunci când aspiră la revelarea Sinelui aspirantul urmărește transcenderea celor cinci kosha-uri  (învelișuri) pentru ca pura conștiință divină a Sinelui să strălucească, în deplina sa splendoare.

Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN este un ţel esenţial, fundamental, ultim pentru orice fiinţă umană care este angrenată pe o cale spirituală autentică. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN) în propriul nostru univers lăuntric face cu putinţă descoperirea Adevărului ultim şi totodată ni-L revelează pe Dumnezeu Tatăl în ipostaza de scânteie vie, misterioasă şi veşnică, existentă în fiecare fiinţă umană. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN ne permite, totodată, să atingem starea de eliberare spirituală finală. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN este o datorie pe care o are fiecare fiinţă umană, pentru a-şi descoperi, în felul acesta Creatorul şi pentru a-L îmbrăţişa cu aceeaşi iubire cu care Dumnezeu Tatăl ne îmbrăţişează neîncetat.

Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN ajungem să cuprindem în universul nostru expansionat infinitul ce ne cuprinde fără încetare. Conştient sau nu, noi toți suferim că nu putem să fim Totul, iar revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN ne permite să fuzionăm într-un mod tainic şi extatic cu Totul. Această aspiraţie frenetică de a fuziona sau, altfel spus, aspiraţia către totalitate se manifestă ca o tendinţă de a îngloba întregul mediu, de a-l absorbi în propriul univers lăuntric. Aceasta este ceea ce marii yoghini şi înţelepţii numesc trecerea mediului extern sau, altfel spus, a Macrocosmosului, în mediul intern, prin fuziune şi reflectare. Ea este proprie întregii realităţi, dar numai în cazul fiinţei umane care reuşeşte să-şi reveleze Sinele Suprem Nemuritor ATMAN, ea reuşeşte cu adevărat şi rămâne în eternitate.

În cazul revelării Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, trecerea mediului extern al Macrocosmosului în mediul intern, care este microcosmosul fiinţei, face să apară o stare de fuziune extatică, ce evidenţiază însăşi intrarea în condiţia tainică a lui „a fi“. Această trecere spirituală, care este o împlinire în sfera lui „a fi“, este însuşi miracolul fiinţei umane care şi-a revelat Sinele Suprem Nemuritor ATMAN. Este esenţial să reţinem că nu poţi să fii yoghin fără să aspiri frenetic să fii YOGA însăşi şi, la fel, nu poţi să fii un eliberat spiritual fără a fi starea de eliberare spirituală însăşi. Ştiind aceasta, trebuie să ne dăm seama că a-ţi revela cu adevărat Sinele Suprem Nemuritor ATMAN înseamnă să fii Sinele Suprem Nemuritor ATMAN însuşi. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN face cu putinţă să intrăm în condiţia lui „a fi“, să atingem starea de îndumnezeire şi să obţinem în felul acesta întregirea supremă. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, fiinţa umană devine cu adevărat capabilă să îmbrăţişeze într-un mod extatic, mistic, tot ceea ce o îmbrăţişează: natura, Macrocosmosul şi chiar pe Dumnezeu Tatăl. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, fiinţa reuşeşte cu adevărat o dez-mutilare, o ieşire din capcana singurătăţii în care ea se simte îmbrăţişată şi limitată, fără să îmbrăţişeze şi să cuprindă la rândul ei, plină de iubire, nemărginirea.

Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, descoperim că totul este oglindit în noi, iar noi suntem intim fuzionaţi şi solidari cu totul. În felul acesta, descoperim că totul este în noi şi noi suntem cu adevărat în tot. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, fiinţa umană descoperă că întreaga realitate profană, materială are, în aşa-zisul spate al ei, o concentrare gigantică, uimitoare, de sacru, care Îl revelează pe Dumnezeu. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, fiinţa umană atinge starea perfectă de detaşare spirituală. Aceasta este detaşarea cea bună a înţelepţilor, care nu este niciodată distantă, rece şi dispreţuitoare.

Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN, fiinţa umană reuşeşte miracolul transformării mediului extern în mediul ei intern şi aceasta îi permite să descopere prin experienţă directă în ea însăşi sensul cel bun al infinitului, al infinitului în finit. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN îi permite cu adevărat fiinţei umane „a fi“, fără a mai rămâne vreodată mutilată în singurătatea ei. Ea face cu putinţă o îmbrăţişare care îi permite să-L cuprindă pe Acela care înainte o îmbrăţişa doar El, fără încetare – Dumnezeu Tatăl. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN se sting diferenţele eu-lui simplu şi este, astfel, transcens egoul. Prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN fiinţa umană trece dincolo de micimea eului ei. Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor ATMAN face cu adevărat posibilă trecerea de la eul individual limitat la Sinele cel lărgit, care ne permite să devenim tangenţi cu infinitul şi să-L îmbrăţişăm pe Dumnezeu.

» Ascunde

Arta ocultă a îmbrăţişărilor spontane, pregnant mângâietoare

Această revelaţie se referă la ce se petrece în realitate din punct de vedere subtil şi ezoteric atunci când a două fiinţe umane se îmbrăţişează, cu iubire şi tandreţe. În afara gestului exterior, este necesară o anumită atitudine lăuntrică. Acest aspect iniţiatic presupune ca cel care oferă îmbrăţişarea să manifeste în mod conştient o atitudine preponderent emisivă, yang,  iar cel care acceptă  şi se deschide pentru a o primi să fie preponderent receptiv, yin. Energia care este atrasă atunci în mod spontan în universul lăuntric al celor două fiinţe umane este energia tainică a iubirii, care vine de la Dumnezeu şi este nesfârşită.

Atunci când ne propunem să punem în practică Arta îmbrăţişărilor spontane preponderent mângâietoare, un prim element important este consacrarea: “Doamne, Dumnezeule, Tată Ceresc, Ţie îţi dăruiesc, aici și acum, în mod total şi necondiţionat, fructele tuturor îmbrăţişărilor spontane pe care le voi dărui începând de acum şi până la finalul celor 24 de ore ce vor trece din acest moment”.

» Continuă

Un al doilea element ţine de postura trupească. Cel care îmbrăţişează vine cu  braţul stâng pe deasupra umărului drept al celui îmbrăţişat şi cu braţul drept pe sub umărul stâng al celui îmbrăţişat, capul fiind uşor aplecat spre dreapta, iar zona piepturilor se află în contact, cât mai  bine centrate. Această suprapunere permite apariţia unor interferenţe armonice şi dinamizarea chakrei plexului cardiac. Cel care oferă îmbrăţişarea trebuie să urmărească lăuntric să fie un releu  de manifestare a energiei enigmatice a iubirii, iar atenţia lui va fi focalizată preponderent la nivelul pieptului. Revărsarea acestui  flux al energiei iubirii în şi prin fiinţa sa se va conştientiza în trei faze distincte: faza de început, faza de culme sau de apogeu şi faza de scădere gradată a intensității energiei.

Practicând cât mai des arta îmbrăţişărilor atragem, atât în noi cât şi în ambianţa subtil energetică din jurul nostru, energia magică a iubirii. Îmbrăţişările spontane şi pregnant mângâietoare sunt o modalitate foarte simplă, plăcută, încântătoare şi la îndemâna oricui prin care ne putem transforma. Vom deveni mai iubitori, mai tandri, mai toleranţi. Iar aceasta va contribui, prin acumulare, la elevarea frecvenței dominante de vibrație a planetei Pământ.

» Ascunde

Taina fundamentală a iniţierii spirituale

Taina fundamentală a iniţierii spirituale implică transmiterea unei anumite influenţe spirituale transformatoare de la Ghidul spiritual la aspirantul spiritual. Inițierea spirituală este cea care conferă aspirantului eficiență în practica sa spirituală și îi deschide totodată în fiinţă calea realizării spirituale ultime. În cazul unei inițieri spirituale nu este vorba doar de banala transmitere a unor informații, care pot la urma urmei să fie obținute și din alte surse, ci mai ales de transferul ocult, subtil, de la inițiator la inițiat.

Evident, acest transfer subtil de la Ghidul spiritual la aspirant nu are loc decât dacă primul a trezit şi a amplificat în fiinţa sa suficient de mult rezonanța ocultă cu acel aspect, energie sau putere subtilă cosmică pe care intenționează să o transmită. În momentul iniţierii este foarte important și gradul de deschidere, de receptivitate elevată şi linişte mentală a discipolului. Acesta din urmă trebuie să aspire către o stare interioră de vid,  pentru ca apoi să poată primi energia transmisă prin iniţiere, pentru că, așa cum se spune în tradiția zen: „nu poți turna nimic într-o ceașcă plină”.

» Continuă

Literal, cuvântul inițiere provine de la latinescul initium, care înseamnă „început”. Inițiatul primește o sui-generis „sămânță” a rezonanței oculte respective, pe care o va cultiva și aprofunda până când ea își va rodi fructele spirituale, dumnezeiești. Inițierea este astfel primul, și din multe puncte de vedere cel mai important pas, aspect sugerat și de principiul spiritual care spune că „ceva bine început este pe jumătate făcut”. În lumina acestor aspecte ezoterice, este lesne de înțeles de ce inițierile spirituale sunt considerate momente cruciale, de o importanță covârșitoare, ce marchează diversele etape ale evoluției spirituale a aspirantului.

Prin pregătirea și investitura sa spirituală, Ghidul spiritual invocă Grația dumnezeiască să se reverse în și prin el pentru binele și progresul spiritual al discipolului său. În felul acesta, inițiatorul devine un instrument prin care Dumnezeu însuși se manifestă, un canal subtil ce tranzitează energiile și puterea spirituală, pură și copleșitoare ce vine de la Dumnezeu.

Într-un anumit sens, în momentul iniţierii, aspirantul împărtăşeşte în mod direct și inefabil din experienţa ghidului său spiritual, acest moment sacru fiind în primul rând o comuniune la nivel de suflet. Indiferent de forma pe care o îmbracă (mantra, tehnică meditativă, ritual etc), experienţa impresionantă a iniţierii îi oferă discipolului certitudinea că îşi poate atinge obiectivul spiritual – realizarea Sinelui şi comuniunea cu Dumnezeu. Acest eveniment special, profund, îi conferă o cunoaştere directă a naturii şi a scopului practicii spirituale. Este ca şi cum, pentru un scurt moment, s-ar întredeschide poarta către eliberarea supremă, iar discipolul ar întrezări uimitoarea lumină divină care sălăşluieşte acolo. Începând din acest moment, el nu mai este un căutător orb, ci unul care ştie unde şi spre ce se îndreaptă. Continuând perseverent practica respectivă, energiile spirituale se trezesc gradat în fiinţa lui, conducându-l la o transformare completă, la o adevărată revoluţie interioară, ce are ca finalitate iluminarea spirituală.

» Ascunde

Taina Adevărului Ultim Dumnezeiesc

Cunoașterea Adevărului Ultim Dumnezeiesc este de cele mai multe ori ţelul oricărei căi spirituale autentice. El reprezintă, totodată, secretul fundamental care este încriptat în cuvintele pline de înţelepciune ale lui Iisus: „Cunoaşteţi Adevărul şi atunci Adevărul vă va elibera.“ Revelarea Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propria fiinţă îi permite aspirantului spiritual să-şi transforme viziunea personală, limitată și eronată, într-o nouă şi fundamentală viziune dumnezeiască, eternă şi universal valabilă asupra Realității, şi astfel să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu Tatăl. În viziunea celor înţelepţi, nu se poate vorbi niciodată despre un Adevăr Ultim care să fie străin de Principiul Suprem. Pentru a înţelege această afirmaţie, este necesar să enunţăm succint ce este în realitate Principiul Suprem. Principiul Suprem este Originea originilor, Unitatea cea fără început, Eternul Absolut sau altfel spus Dumnezeu Tatăl, care se află atât dincolo de Manifestare, cât şi dincolo de Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostază a lui Dumnezeu Tatăl care se situează dincolo de orice înţelegere obişnuită şi care, totodată, este non-dual (lipsit de dualitate), dincolo de orice distincţie, fiind în mod absolut necondiţionat. Marii înţelepţi consideră în unanimitate că el are o importanţă metafizică fundamentală.

» Continuă

Atunci când se vorbeşte despre Adevărul Ultim Dumnezeiesc ca atare, se face întotdeauna în mod inevitabil referinţă directă la Principiul Suprem, căci în afara Principiului Suprem, nimic – fără excepţie – nu deţine propriul său fundament. Această referire la Principiul Suprem primar implică, în mod necesar, că orice relaţie a noastră cu Adevărul Ultim Dumnezeiesc trebuie să treacă prin recunoaşterea subordonării noastre la imperativele obiective, tainice, ale imuabilelor legi principiale şi supraumane. Iată pentru ce se spune că numai Adevărul Ultim, atunci când este revelat în propriul nostru univers lăuntric, ne face cu adevărat să devenim liberi din punct de vedere spiritual. Acest aspect fundamental este subliniat de apostolul Ioan în Evanghelie, unde el afirmă citându-l pe Iisus: „Cunoaşteţi Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera“.

Cei înţelepţi afirmă că de fapt Adevărul Ultim nu a fost şi nu va fi vreodată o creaţie a minţii umane. Adevărul dumnezeiesc deține în veşnicie o existenţă enigmatică ce există prin ea însăşi, independentă de noi. Rolul nostru, care totodată este una dintre menirile noastre fundamentale (pe primul loc fiind cunoaşterea directă şi nemijlocită, în propriul nostru univers lăuntric, a realităţii lui Dumnezeu Tatăl), implică prin urmare să cunoaştem prin revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Este, de asemenea, esenţial să ne dăm seama că, în afara acestei cunoaşteri (prin revelaţie directă şi nemijlocită) în propriul nostru univers lăuntric a Adevărului Ultim Dumnezeiesc, în fiecare dintre noi nu subzistă decât eroarea.

Pentru unele fiinţe umane, acest aspect este dificil de înţeles la prima vedere, dar dacă analizăm cu atenţie cele de mai sus ne putem da seama cu uşurinţă că numai cunoaşterea directă şi nemijlocită în propriul nostru univers lăuntric prin revelație a Adevărului Ultim Dumnezeiesc este singura modalitate care face într-adevăr să înceteze starea de eroare în care ne aflăm cu toţii, fără excepţie, atâta timp cât nu am ajuns să cunoaştem prin revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul Ultim Dumnezeiesc. Abia atunci când în fiinţa noastră începe să se reveleze în mod gradat Adevărul Ultim Dumnezeiesc, noi ieşim totodată din starea de eroare, pentru că în fiinţa noastră apare pentru prima oară sclipirea mirifică, esenţială a „Luminii eterne a Adevărului Ultim Dumnezeiesc”, care ne oferă accesul la adevărata cunoaştere, ce ne permite să înţelegem realitatea, atât cea lăuntrică, cât şi cea înconjurătoare, din perspectiva tainică a Adevărului Ultim al lui Dumnezeu Tatăl. Prin urmare, cunoaşterea Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propriul nostru univers lăuntric face să apară o esenţială transformare a viziunii şi a perspectivei asupra realităţii. Începutul cunoașterii Adevărului Ultim Dumnezeiesc în propriul nostru univers lăuntric prin revelație directă și nemijlocită marchează, de fapt, începutul sfârșitului stării de eroare în care am trăit până atunci. Iată de ce unii înțelepți afirmă că „Orice început este un sfârșit și orice sfârșit este un nou început”.

Cei înţelepţi spun că, de fapt, Adevărul Ultim Dumnezeiesc „aparţine sferei gigantice, misterioase a înţelepciunii pure a lui Dumnezeu”. Despre el se poate spune că este propriul „obiect“ al înţelepciunii veritabile. Este de asemenea necesar să știm că prin percepţie esenţială, spirituală, fundamentală, imediată şi directă ajungem la Adevărul Ultim. Numai intuiţia intelectuală supramentală (atunci când este trezită suficient de mult) ne permite să intrăm cu uşurinţă în contact cu sfera supraumană care este în mod precis domeniul propriu al Principiului Suprem. Principiul Suprem este, am putea spune, perceput în universul nostru lăuntric prin ceea ce se numeşte „cunoaşterea cea misterioasă a inimii“ – aşa cum o numesc înţelepţii Orientului şi yoghinii avansaţi.

Este însă esenţial să reţinem că „Numai Adevărul Ultim este acela care face să fie atras în universul nostru lăuntric Adevărul Ultim care există în Macrocosmos“. În lumina acestor revelaţii, ne putem da seama că pentru aceasta este foarte important să ne punem într-o stare lăuntrică de perfectă disponibilitate şi deschidere faţă de el sau, altfel spus, să intrăm într-o stare de inefabilă rezonanță ocultă care face ca Adevărul Ultim Dumnezeiesc să fie imediat atras în noi prin intermediul Adevărului Ultim Dumnezeiesc care deja a fost trezit (revelat) în universul nostru lăuntric. Pentru a atrage în universul nostru lăuntric Adevărul Ultim Dumnezeiesc trebuie, înainte de toate, să abandonăm mai ales acele mecanisme care se bazează pe convingerile noastre limitate ale „vechiului om”, pentru a ne deschide, cât mai repede şi aşa cum se cuvine, manifestării „luminii tainice şi clare” a Adevărului ultim divin.

Atât ştiinţa înţelepciunii orientale, cât şi întreaga cunoaştere metafizică fundamentală nu au, nu au avut şi nu vor avea o altă sursă. Toate acestea nu sunt alimentate de un alt canal în afara canalului Adevărului Ultim Dumnezeiesc. Adevărul Ultim Dumnezeiesc este cel mai profund nucleu, este Adevărul Esenţial sau Adevărul Total în cazul căruia toate adevărurile parţiale nu sunt decât nişte firimituri și ne apar ca fiind nişte sclipiri palide. Fiind un sinonim al Absolutului, Adevărul Ultim Dumnezeiesc transcende şi totodată depăşeşte toate aporiile şi limitările contingenței lumii manifestate (aporie = dificultate de ordin raţional care, cel mai adesea, este foarte greu sau chiar imposibil de rezolvat). Atemporalitatea Adevărului Ultim Dumnezeiesc îi conferă întotdeauna un statut enigmatic de universalitate, care îi permite să lumineze toate epocile şi toate tradiţiile. Adevărul Ultim Dumnezeiesc luminează acele tradiţii care se deschid preluării şi asimilării luminilor suverane ale Realităţii Esenţiale Misterioase.

Ştiind toate acestea, ar merita să ne întrebăm acum câţi – mai ales printre aceia care păstrează o orientare spirituală tradiţională şi autentică – iau în considerare Adevărul Ultim Dumnezeiesc prin el însuşi, într-un mod complet dezinteresat, situându-se dincolo de toate ataşamentele afective şi de spiritul îngust de grup? Din nefericire, putem observa cu uşurinţă că răspunsul la această întrebare indică cel mai adesea că este vorba de un foarte mic număr, care constituie cercul extrem de închis al prietenilor cei sinceri ai Adevărului Ultim Dumnezeiesc. Un asemenea grup spiritual este grupul celor puţini şi aleşi, în cadrul căruia este păstrată şi transmisă comoara inestimabilă a Eternei Înţelepciuni. Acesta este, am putea spune, depozitul cel atemporal şi universal al Adevărului Ultim Dumnezeiesc.

» Ascunde

Dinamizarea și integrarea înțeleaptă a capacităților benefice paranormale (siddhis)

Așa cum este menționat în toate tratatele și scrierile tradiționale yoghine, în urma practicilor spirituale corect realizate, în ființa practicantului se trezesc și se dinamizează gradat anumite puteri paranormale benefice, numite în sanscrită siddhi-uri. Cuvantul „siddhi” înseamnă literal „perfect” sau „perfecțiune”.

Astfel de puteri paranormale (siddhi-uri) apar ca un corolar al transformărilor interioare benefice şi al evoluţiei spirituale. Pe măsură ce în fiinţa aspirantului spiritual se trezesc din starea de potenţialitate şi apoi se dinamizează în mod gradat anumite stări benefice de rezonanţă ocultă, survine, în felul acesta, un proces de identificare lăuntrică (samyama) cu anumite sfere gigantice de forţă, cu anumite realităţi dumnezeiești inefabile, cu una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice, sau cu anumite energii subtile. Totodată, în fiinţa sa se trezesc şi apoi se actualizează felurite conexiuni şi corespondenţe subtile analogice. Aceasta conduce în cele din urmă la trezirea şi dinamizarea anumitor capacităţi paranormale (siddhi-uri), care pot fi fizice, psihice, mentale sau spirituale și care par a fi ceva cu totul extraordinar pentru fiinţele umane ignorante şi neiniţiate. 

» Continuă

Un străvechi tratat yoghin, TANTRA SARA, afirmă:

„Mai presus de cei care nu ştiu sunt cei care află sau citesc;
Mai presus de cei care află sau citesc sunt cei care memorează;
Mai presus de cei care memorează sunt cei care înţeleg;
Mai presus de cei care înţeleg sunt cei care aplică;
Mai presus de cei care aplică sunt cei care obţin rezultate;
Mai presus de cei care obţin rezultate sunt cei care, atingând succesul, dobândesc puteri paranormale;
Iar mai presus de cei care dobândesc puteri paranormale se află cei care ating Absolutul, dobândind Înţelepciunea prin care totul devine cu putinţă”.

Apariția așa-numitelor puteri paranormale marchează atingerea succesului în practica yoga și este penultimul pas înaintea realizării spirituale ultime. Există însă din păcate și situații tragice, în care aspirantul la desăvârșire este luat prin surprindere de apariția anumitor puteri paranormale și începe să le exhibe cu nesăbuință sau să le exploreze pe orizontală la nesfârșit, fascinat de manifestarea lor. În felul acesta el riscă să rateze ultimul și cel mai important pas, scopul ultim al căii spirituale, care este comuniunea deplină cu Conștiința infinită și eternă a lui Dumnezeu Tatăl.

Tocmai de aceea, revelațiile privind taina dinamizării puterilor paranormale (siddi) sunt esențiale şi îl pregătesc pe aspirant să le integreze într-un mod înţelept și plin de detaşare. În orice punct al căii spirituale ne-am afla, este fundamental să nu uităm nicio clipă că cea mai importantă putere paranormală pe care urmărim să o dobândim este și rămâne revelarea Sinelui nostru Nemuritor, Atman, ce este „scânteia” tainică din Dumnezeu Tatăl prezentă în fiecare dintre noi.

» Ascunde

Taina dezvăluită a transfigurării

Taina transfigurării face posibilă punerea rapidă în stare pregnantă de rezonanţă ocultă a fiinţei umane transfigurate cu anumite energii subtile dumnezeieşti, cu anumite sfere de forţă nesfârşită, 
superioare, şi cu anumite aspecte
 elevate, sublime şi înălţătoare ce 
există în Macrocosmos. Fiecare
 proces subtil de transfigurare ce este 
realizat din plin şi cu succes face să
 ne fie revelat sacrul în profan, tocmai
datorită viziunii noastre lăuntrice
 profund transformatoare şi înnobilate.

Procesul reuşit al transfigurării
 ne dezvăluie totodată o realitate
 nouă, superioară, mult mai vastă,
 elevată, minunată, spiritual-afectivă,
 încărcată cu valenţe multiple, ce ne 
permite în anumite condiţii chiar
 să experimentăm stări sublime de
 Extaz dumnezeiesc. Toate aceste 
fenomene se produc prin intermediul
 proceselor tainice de rezonanţă ocultă pe care le declanşează în timpul transfigurării fiinţa umană care, prin viziunea ei creatoare sublimă, benefică, exercită o influenţă pregnant transformatoare asupra fiinţei umane pe care o transfigurează.

» Continuă

Este de la sine înţeles că procesele de transfigurare pot fi orientate astfel încât fiinţa umană respectivă să se autotransfigureze. Prin intermediul transfigurării profunde, creatoare, a unei fiinţe umane pe care o iubim intens şi fără măsură, devine cu uşurinţă posibil să îi intuim înzestrările minunate şi potenţialităţile benefice, contribuind totodată într-un mod activ la trezirea şi la dinamizarea în universul ei lăuntric a acelor aspecte încântătoare pe care le întrevedem într-un mod intuitiv în universul ei lăuntric, datorită stărilor de admiraţie şi de adoraţie pe care le resimţim pentru fiinţa umană respectivă. Este totodată important să reţinem că orice proces de transfigurare reuşit pe care îl realizăm ne transfigurează totodată şi pe noi înşine şi ne transformă într-un mod profund, făcând să fie transferate şi „altoite“ în propriul nostru univers lăuntric aspectele şi înzestrările admirabile pe care le observăm şi totodată le transfigurăm la o anumită fiinţă umană pentru care simţim iubire profundă.

Practica atentă şi perseverentă a transfigurării intense şi profunde a fiinţelor umane alese, deosebite şi în mod excepţional înzestrate cu care venim în contact ne ajută să înţelegem prin experienţă directă de ce marii înţelepţi au afirmat că întotdeauna „frumuseţea se află în ochii privitorului“.

» Ascunde

Taina dezvăluită a Legii Rezonanţei Oculte

Taina Legii rezonanţei oculte ne permite să descoperim că, în cadrul întregii Creaţii a lui Dumnezeu Tatăl, „Totul este rezonanţă ocultă“.

Legea rezonanţei oculte evidenţiază realitatea tainică şi deosebit de complexă a proceselor de rezonanţă ocultă, datorită cărora anumite energii subtile, care prezintă frecvenţe de vibraţie specifice, indiferent care ar fi natura lor, se propagă de la un focar emiţător şi pot induce aceeaşi stare de vibraţie unui alt focar (receptor) ori unei zone de corespondenţă vibratorie din Microcosmosul fiinţei umane, în condiţiile în care una dintre frecvenţele proprii de vibraţie ale Microcosmosului fiinţei umane este egală cu sau foarte apropiată de frecvenţa cu care vibrează focarul tainic sau sfera de energie subtilă care există în Macrocosmos şi care îndeplineşte rolul de focar emiţător.

» Continuă

Legea rezonanţei oculte ne permite să înţelegem care este realitatea extrem de complexă a manifestărilor vibratorii existente în întreaga Creaţie. Prin intermediul proceselor de rezonanţă ocultă, energiile subtile ce prezintă o anumită frecvenţă de vibraţie şi care provin din Macrocosmos sunt captate sau, altfel spus, receptate în Microcosmosul fiinţei umane atunci când frecvenţa vibraţiilor acelor energii subtile este identică cu sau foarte apropiată de una dintre frecvenţele de vibraţie cu care Microcosmosul fiinţei umane este capabil să vibreze la unison.

Legea rezonanţei oculte ne indică faptul că un anumit proces de rezonanţă ocultă poate fi declanşat sau, altfel spus, poate să apară numai dacă energia subtilă ce este purtată de vibraţia sa corespondentă este suficient de mare în raport cu distanţa care separă cele două sisteme vibratorii, care prezintă o anumită stare de acord vibratoriu.

De asemenea, Legea rezonanţei oculte afirmă că procesele de rezonanţă ocultă survin fulgerător, iar energia purtată de vibraţia respectivă este enormă şi acea energie ajunge instantaneu în Microcosmosul fiinţei care declanşează la un moment dat, în universul său lăuntric, un proces corespondent tainic de rezonanţă ocultă.

Tot Legea rezonanţei oculte ne face să înţelegem că atunci când un anumit proces de rezonanţă ocultă este declanşat, el poate să dureze atât timp cât este întreţinut prin menţinerea stării inefabile de acord vibratoriu dintre cele două sisteme rezonante. În cazul yoghinilor, un anumit proces de rezonanţă cu energii subtile benefice din Macrocosmos poate fi menţinut aproape oricât de mult, graţie atenţiei constante pe care yoghinul şi-o fixează asupra procesului respectiv de rezonanţă ocultă.

În practica yoga, cunoaşterea Legii rezonanţei oculte permite înţelegerea profundă a tuturor proceselor de iniţiere şi de amplificare a unor fenomene energetice vibratorii, care sunt în mod conştient sesizate în fiinţa yoghinului şi care sunt produse prin acţiunea energiilor subtile ce prezintă anumite frecvenţe specifice de vibraţie sau care, altfel spus, au vibraţii foarte rapide, ce provin din anumite sfere de forţă gigantice, tainice ale Manifestării, care există în afara fiinţei, în Macrocosmos. Fiinţa umană este un sui generis Microcosmos, care reproduce în miniatură Macrocosmosul. Tot ceea ce există în întregul Macrocosmos subzistă, de asemenea, în stare latentă, adică mai mult sau mai puţin trezit sau dinamizat, în Microcosmosul fiinţei noastre. Toate fenomenele de acord rezonant ce confirmă faptul că Microcosmosul uman reproduce în miniatură Macrocosmosul există şi se desfăşoară în virtutea Legii rezonanţei oculte.

» Ascunde

Taina dezvăluită a stării de rezonanţă ocultă

Taina fundamentală a stării de rezonanţă ocultă este revelată de către Iisus în cuvinte simple şi pline de semnificaţii uluitoare pentru acela care este capabil să îi înţeleagă cu adevărat importanţa: „Aceluia care are (trezită cu adevărat în fiinţa sa starea tainică de rezonanţă ocultă benefică) i se va mai da (datorită existenţei şi menţinerii respectivei stări benefice de rezonanţă ocultă cu sferele nesfârşite de forţă care există în Macrocosmos). Aceluia care nu are (trezită deloc în fiinţa sa starea benefică de rezonanţă ocultă cu sferele nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos) i se va lua chiar şi ceea ce are [altfel spus, din cauza absenţei declanşării proceselor de rezonanţă ocultă® cu sferele nesfârşite, benefice de forţă care există în Macrocosmos, fiinţa umană în cauză va pierde (i se va lua) posibilitatea (şansa) de a beneficia de energia subtilă, de susţinerea, de inspiraţia şi de impulsionarea pe care aceste sfere nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos i le asigură fără încetare atunci când este declanşată şi menţinută starea benefică lăuntrică de rezonanţă ocultă în universul fiinţei umane care deja a reuşit să declanşeze şi să menţină acea stare benefică de rezonanţă ocultă].“

Taina dezvăluită a Principiului holografic ocult

 

Taina Principiului holografic ocult ne permite să constatăm, cu uimire şi încântare, că întreaga Creaţie şi Manifestare a lui Dumnezeu este, analogic vorbind, o gigantică „hologramă“, în care fiecare parte constitutivă este integrată în Tot, iar marele Tot este simultan prezent sau, altfel spus, este oglindit în fiecare parte. Fiecare dintre noi suntem, deci, o parte în care se reflectă marele Tot, iar marele Tot înglobează fără încetare în el fiecare parte.

Taina dezvăluită a  corespondenţei inefabile între Microcosmos şi Macrocosmos

 

Taina oglindirii enigmatice şi a corespondenţei inefabile care există între Microcosmosul fiecărei fiinţe umane şi Macrocosmos ne permite să descoperim, prin experienţă lăuntrică directă, că fiinţa noastră este o parte care este integrată şi fără încetare îmbrăţişată de marele Tot, iar Totul se reflectă în universul nostru lăuntric (în parte). Descoperim astfel, cu uimire, că absolut Totul se reflectă în partea care suntem fiecare dintre noi. Marii yoghini şi înţelepţi ai Orientului au exprimat această realitate uluitoare prin cuvintele: „Ceea ce este aici (în Microcosmosul fiinţei noastre) există, totodată, pretutindeni (în întregul Macrocosmos). Ceea ce nu este aici (în Microcosmosul fiinţei noastre) nu există nicăieri (în întregul Macrocosmos).“

Taina dezvăluită a consacrării fructelor acţiunilor noastre lui Dumnezeu Tatăl

 

Taina consacrării (oferirii depline, totale și necondiționate a) fructelor acţiunilor noastre, fie lui Dumnezeu Tatăl, fie uneia dintre cele zece Mari Puteri Cosmice, fie lui Shiva, ne permite să trăim astfel starea unui eliberat spiritual în viaţă (jivanmukta) şi ne permite, totodată, să ne eliberăm complet de efectele sau, altfel spus, de „lanţurile“ ulterioare ale acţiunilor noastre. Procedând în mod constant astfel, prin realizarea sistematică a consacrării depline a fructelor acţiunilor noastre către Dumnezeu Tatăl sau către Shiva, ori către cele zece Mari Puteri Cosmice, pentru noi nu mai există ulterior karma (consecinţele ce survin întotdeauna, în conformitate cu Legea universală a cauzei şi a efectului, în urma unei acţiuni ce este realizată fără consacrare).

Taina dezvăluită a celor zece Mari Puteri Cosmice

Taina intrării într-o inefabilă stare de comuniune şi rezonanţă ocultă cu sferele de forţă nesfârşite, misterioase ale celor zece Mari Puteri Cosmice, prin intermediul cărora Dumnezeu Se manifestă în întregul Macrocosmos.

Taina dezvăluită a stării de Ghid spiritual

Taina fundamentală a aceluia care a atins deja starea de Ghid spiritual, care cunoaşte calea spirituală ce conduce la starea de Eliberare spirituală şi care ne poate explica sensul şi scopul vieţii, care ne arată drumul către realizarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), precum şi pericolele şi dificultăţile ce pot să apară pe parcurs, este sintetizată în afirmaţia plină de înţelepciune: „Pe maestrul oricărei forme autentice de Yoga (cum ar fi, de exemplu: HathaYoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Laya Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, Karma Yoga etc.) îl face practica perseverentă, exerciţiul, experienţa lăuntrică directă.“

» Continuă

Ceea ce este un Ghid spiritual vor fi, mai devreme sau mai târziu, toţi aceia care vin, plini de entuziasm, după el, pe calea spirituală pe care el, prin exemplul său, o face accesibilă acelora care o urmează. Adevărurile spirituale ne sunt revelate lăuntric numai şi numai prin experienţă directă, pe măsură ce parcurgem practic (şi nu doar teoretic) calea spirituală pe care ne aflăm. Fiecare formă de Yoga (de exemplu: Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Laya Yoga, Tantra Yoga, Bhakti Yoga) ne conduce la acelaşi Adevăr Suprem.

Cunoaşterea Adevărului Ultim Dumnezeiesc, prin nu contează ce formă de Yoga, ne conduce la experienţa stării de Eliberare spirituală şi ne permite implicit să-L descoperim, atât în universul nostru lăuntric, cât şi pretutindeni în afara noastră, pe Dumnezeu.

» Ascunde

Taina dezvăluită a cererii pline de umilinţă ce este adresată lui Dumnezeu Tatăl

 

Taina cererii pline de umilinţă ce este adresată lui Dumnezeu Tatăl reprezintă Taina legământului fundamental pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut cu toate fiinţele umane de pe această planetă şi pe care El îl respectă fără încetare. Acest legământ a fost revelat de Iisus şi le-a fost dezvăluit oamenilor sub forma Tainei fundamentale a cererii pline de umilință ce este adresată lui Dumnezeu Tatăl, astfel: „Cere (fiind plin de umilinţă şi iubire) Tatălui Ceresc, Dumnezeu, şi atunci El îţi va da. Caută (fiind plin de fervoare, curiozitate şi dăruire), şi atunci vei găsi. Bate (fiind plin de speranţă) la porţile Cunoaşterii secretelor dumnezeiești, şi atunci, rând pe rând, ele ţi se vor deschide.“

Taina dezvăluită a rugăciunii neîntrerupte, timp de 24 de ore, către Dumnezeu Tatăl

 

Taina fundamentală a rugăciunii neîntrerupte, ce se realizează fără încetare timp de 24 de ore, ne permite să comunicăm, printr-un enigmatic şi inefabil dialog lăuntric, în mod direct şi nemijlocit, cu Dumnezeu Tatăl. Realizată neîncetat timp de 24 de ore, rugăciunea neîntreruptă către Dumnezeu generează o simultană focalizare a conștiinței şi o orientare adecvată a sufletului, care ne deschide astfel accesul în domeniul spiritului şi face, totodată, posibilă intrarea într-o inefabilă stare lăuntrică de rezonanţă ocultă® cu Esenţa imaterială ultimă a Lumii, care este în eternitate Dumnezeu Tatăl.

Taina dezvăluită a sporirii „talanţilor“ pe care Dumnezeu îi pune la dispoziţie fiecărei fiinţe umane

Taina dezvăluită a înmulţirii (sporirii) „talanţilor“ pe care Dumnezeu ni-i pune la dispoziţie este revelată de Iisus în „Parabola talanţilor“. Un exemplu semnificativ este realizarea cu succes a fuziunilor amoroase cu continenţă amoroasă erotică perfectă, cu iubire, transfigurare şi consacrare, care face astfel posibilă transmutarea biologică a potenţialului creator-sexual, ce implică transformarea în energie a acestui potenţial gigantic, iar după aceea, această energie neutră este direcţionată prin procese tainice de sublimare în etajele superioare ale fiinţei, făcând posibile, în felul acesta, anumite salturi spirituale. Un alt exemplu ilustrativ este iubirea, care, atunci când este manifestată fără măsură în universul nostru lăuntric, ne permite să înmulţim „talantul“ iubirii ce există în fiecare dintre noi şi face, astfel cu putinţă, să primim alte mii de „talanţi“ ai Iubirii dumnezeiești de la Dumnezeu Tatăl.

Taina dezvăluită a intenţiilor clare, ferme, benefice

Taina fundamentală revelată a intenţiilor clare, ferme, benefice ne permite să ne convingem de adevărul străvechi care spune că: „O acţiune bine începută (sau, cu alte cuvinte, care este clar şi ferm intenţionată) este pe jumătate realizată (sau, altfel spus, pe jumătate încheiată, încă din momentul manifestării acelei intenţii clare şi ferme).“ Fiecare intenţie clară, fermă, benefică pe care o fiinţă umană o manifestă în universul ei lăuntric declanşează aproape instantaneu anumite procese subtile de rezonanţă ocultă cu energii subtile corespondente, binefăcătoare din Macrocosmos.

Taina dezvăluită, rezervată celor puţini, a supramentalului

Taina fundamentală a trezirii şi a dinamizării învelişului enigmatic supramental (vijnanamaya kosha) permite, printre altele, structurarea superioară, profund spirituală, a activităţii conştiente a fiinţei. Supramentalul este şi rămâne, totodată, acea „memorie“ eternă, indestructibilă, ce alcătuieşte „personalitatea“ persistentă a fiinţei umane, care înregistrează fără încetare şi totodată sintetizează într-un anume fel gândurile, ideile, intenţiile, aspiraţiile şi intuiţiile ce apar în conştiinţa noastră. Chiar şi atunci când nu bănuim aceasta, supramentalul conţine acel uriaş tezaur informaţional la care, în anumite condiţii (ce sunt cunoscute de cei iniţiaţi), pot avea acces fiinţele umane, prin practica atentă, corectă şi perseverentă a anumitor tehnici şi procedee supramentale yoga.

Taina dezvăluită a stărilor benefice de transă

 

Taina inducţiei gradate a anumitor stări benefice, ample, de transă permite trezirea în fiinţa umană a capacităţii de a comunica într-un mod inefabil, plenar şi profund cu anumite tărâmuri subtile paralele, paradiziace, care există în aşa-zisa Lume de Dincolo, în ceea ce iniţiaţii cunosc ca fiind Universul subtil Astral.

Taina dezvăluită a translaţiei conştiente în Universul Astral, ce este însoţită de proiecţia la voinţă în cadrul anumitor tărâmuri paralele paradiziace

 

Taina translaţiei conştiente în Universul Astral, ce poate fi apoi urmată de proiecţia la voinţă în anumite tărâmuri paralele paradiziace, ne permite să ne proiectăm în mod ferm şi pentru perioade lungi de timp corpul astral în afara trupului, păstrându-ne în acelaşi timp o perfectă stare de luciditate.

Astfel devine cu putinţă (numai pentru cei care reuşesc aceasta) să fie trăit şi experimentat, cu o mare acurateţe, tot ceea ce ni se petrece în cadrul unei asemenea proiecţii astrale.

În felul acesta, translatăm în mod conştient în Universul Astral. Marele secret al dedublării astrale constă în faptul că, în starea de translaţie conştientă în dimensiunea astrală, conștiința devine pe deplin receptivă la realitatea cea misterioasă a Universului Astral.

Taina dezvăluită a momentelor oculte de hiatus, ce este cunoscută de cei iniţiaţi

Taina fundamentală a cunoaşterii superioare şi a conştientizării ample şi profunde, în propriul nostru univers lăuntric, a momentelor oculte de hiatus este o experienţă spirituală extraordinară, ce ne permite, printre altele, să intrăm şi să ne menţinem într-o inefabilă stare de rezonanţă ocultă cu energia spirituală, misterioasă şi colosală a Vidului Creator Beatific. În felul acesta, devine cu putinţă să realizăm mari şi importante salturi spirituale.

Citiţi aici mai multe informaţii despre momentul ocult de hiatus solar anual.

Taina dezvăluită a fenomenelor de sincronicitate dumnezeiască

Taina fundamentală a Legii dumnezeiești a sincronicităţilor dumnezeieşti ne permite fiecăruia dintre noi să descoperim cu uimire că, în realitate, anumite situaţii extraordinare, în mod pregnant revelatoare, anumite sincronizări sugestive, uluitoare, precum şi toate coincidenţele benefice profund semnificative care apar în propria noastră existenţă sau în viaţa celorlalţi oameni sunt de fapt expresia ascunsă, copleşitoare a Omniprezenţei şi a Omnipotenţei misterioase a lui Dumnezeu Tatăl. Fiecare fenomen de sincronicitate dumnezeiască ce apare ne învaţă într- un mod indirect şi inefabil că, fiind Omniprezent şi Omnipotent, pentru Dumnezeu Tatăl tot ceea ce este posibil este cu putinţă, dacă El vrea aceasta. Fenomenele de sincronicitate dumnezeiască evidenţiază, totodată, existenţa giganticului Joc dumnezeiesc ce caracterizează întreaga Manifestare (a cărei expresie este întregul Macrocosmos), ce este născută prin intermediul lui Maha Shakti (Eternul Feminin).

Taina dezvăluită a energiei uriaşe, eminamente benefice a particulelor tahionice

Taina fundamentală a utilizării creatoare, benefice şi întotdeauna în mod dumnezeiesc integrate a energiei uriaşe a particulelor tahionice este accesibilă prin intermediul dinamizării armonioase în Microcosmosul fiinţei umane a centrului subtil de forţă vishuddha chakra. Energia benefică uriaşă a particulelor tahionice face posibilă, printre altele, proiecţia în dimensiunea enigmatică a secvenţelor subtile distincte ale energiei timpului (această energie făcând cu putinţă proiecţia conştiinţei mai ales în dimensiunea trecutului, dar şi în dimensiunea enigmatică a viitorului) şi permite totodată fiinţelor umane ce sunt iniţiate în aceste taine „accesarea“, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă ocultă®, a ceea ce marii iniţiaţi numesc „clişeele“ akasha-ice.

Taina dezvăluită a stărilor de uimire binefăcătoare şi de minunare

 

Taina stărilor de uimire binefăcătoare şi de minunare, care ne deschid sufletul către tot ceea ce este încântător, mirific, minunat şi binefăcător, ne revelează în felul acesta nenumărate mistere ale vieţii şi ale Universului. Astfel de stări sublime de uimire binefăcătoare şi de minunare , ce apar adeseori în mod fulgerător în prezenţa a ceva neaşteptat, nou sau care este pur şi simplu neobişnuit pentru noi, ne permit să ne depăşim în mod spontan feluritele limitări mentale şi sufleteşti, favorizează apariţia contemplării spirituale şi, în anumite situaţii, declanşează chiar trăirea unor stări de extaz mistic.

Taina dezvăluită a Legii universale a sugestiei

Sugestia este unul dintre procesele fundamentale ale Manifestării. În lumina Legii rezonanţei oculte, sugestia reprezintă un ansamblu de fenomene de rezonanţă ocultă cu anumite energii, mai mult sau mai puţin subtile, ce se manifestă în mod spontan în natură şi care sunt la fel de puternice precum aceasta.

Ca fenomen macrocosmic global, sugestia reprezintă (pentru cel capabil să înţeleagă aceasta) evidenţierea clară a tuturor fenomenelor fizice, subtile, psihice, mentale şi spirituale ce se pot manifesta. Întregul Univers manifestat (Macrocosmosul) nu este altceva decât întruparea atotputernicei sugestii a lui Dumnezeu.

» Continuă

Întreaga Manifestare trăieşte şi există permanent în şi prin sugestia macrocosmică. Prin practicile sistematice şi metodele specifice sistemului yoga, fiecare fiinţă umană poate descoperi că Legea universală a sugestiei este fundamentală şi veşnică în toate ciclurile Manifestării macrocosmice. Fiecare om, conştient sau inconştient, neştiutor sau înţelept, tânăr sau bătrân, care practică yoga consecvent sau o ignoră, fiecare corp animat sau neanimat, organic sau anorganic, toate în ansamblu şi fiecare în parte, într-un anumit fel specific, sunt permanent supuse puterii infinite şi Legii universale a sugestiei. Orice sugestie, odată emanată, bună sau rea, îşi are efectul său, care apare inevitabil, datorită fenomenelor fulgerătoare de rezonanţă ocultă pe care le declanşează mai devreme sau mai târziu, şi este proporţional cu durata de realizare a sugestiei, manifestându-se totdeauna cu o intensitate corespunzătoare forţei cu care a fost angrenată sugestia.

În viziunea sistemului milenar yoga, sugestia prezintă patru aspecte:

1. aspectul mental al sugestiei;

2. aspectul verbal al sugestiei;

3. aspectul activ‑manifestator al sugestiei şi

4. aspectul existenţial-transformator al sugestiei.

Toate aceste aspecte permit conştientizarea cu uşurinţă şi cu precizie a modului în care o anumită sugestie operează în Microcosmosul fiinţei umane, oferindu-ne prilejul să descoperim, prin experimentare directă, realitatea tainică a Legii universale a sugestiei.
Sugestia binefăcătoare, creatoare este unul dintre factorii cei mai de seamă în practica yoga. În această direcţie este foarte important să înţelegem că nimeni nu poate ajunge la perfecţiunea deplină a conştiinţei fără înţelegerea profundă şi folosirea înţeleaptă, benefică şi creatoare a Legii universale a sugestiei.

» Ascunde

Taina dezvăluită a autosugestiei conştiente, benefice şi creatoare

În lumina tradiţiei yoghine multimilenare, autosugestia conştientă şi benefică reprezintă un proces intenţionat de angrenare a stării de rezonanţă ocultă® cu anumite energii subtile benefice din Macrocosmos, pe care fiinţa umană iniţiată îl poate realiza prin mobilizarea lăuntrică voluntară şi conştientă a activităţii benefice a minţii şi a psihicului, ce poate fi realizată mai ales prin folosirea intensă şi controlată a imaginaţiei creatoare.

Metoda yoghină de autosugestie conştientă constă în concentrarea armonioasă, lipsită de orice formă de forţare sau exces, asupra unei idei binefăcătoare, a unei aspiraţii benefice sau a unei anumite imagini creatoare, şi apoi menţinerea acesteia cu o cât mai mare claritate în câmpul atenţiei individuale. Autosugestia conştientă, creatoare şi binefăcătoare reprezintă o modalitate rapidă de a intra şi de a ne menţine în stare de rezonanţă ocultă® cu anumite energii subtile armonioase, benefice din Macrocosmos, în scopul echilibrării vieţii şi îmbunătăţirii activităţilor noastre curente, inclusiv a celor ce implică anumite realizări de excepţie.

» Continuă

Autosugestia conştientă benefică produce în permanenţă în universul lăuntric al fiinţei, procese inefabile de rezonanţă ocultă® cu diferite energii subtile benefice din Macrocosmos. Ele intervin în toate aspectele vieţii şi se manifestă în toate activităţile noastre cotidiene. Practicile milenare Yoga demonstrează în mod indirect performanţele extraordinare ale autosugestiei creatoare benefice, prin dobândirea de către yoghini a controlului conştient asupra unor funcţii din sfera proceselor vitale, care în mod obişnuit sunt vegetative. Pentru realizarea unei cât mai bune autosugestii benefice este necesară concentrarea intensă a atenţiei, o excelentă stare de relaxare emoţională, distragerea psihicului de la manifestările nefaste, un tonus general optimist şi stenic, o stare fermă de încredere deplină în reuşită.

În practica Yoga , autosugestia creatoare şi binefăcătoare contribuie totodată la trezirea şi amplificarea capacităţilor psihice paranormale. Utilizând în mod conştient şi cu inteligenţă procesul autosugestiei creatoare benefice, fiecare dintre noi putem trezi şi amplifica în fiinţa noastră, rând pe rând, anumite calităţi benefice, virtuţi spirituale sau chiar energia subtilă a diferitelor Atribute Dumnezeieşti, pe baza evocării mentale precise a calităţii, a virtuţii sau a energiei subtile specifice a Atributului Dumnezeiesc pe care intenţionăm să-l trezim sau să-l amplificăm în Microcosmosul fiinţei noastre. Prin intermediul autosugestiei benefice creatoare, putem intra instantaneu în stare de rezonanţă ocultă® cu energiile subtile specifice din Macrocosmos care susţin sau care fac cu putinţă existenţa respectivei calităţi, virtuţi sau a respectivului Atribut Dumnezeiesc, care astfel va începe gradat să se trezească şi să se amplifice în noi.

» Ascunde

Taina dezvăluită a practicii spirituale eficiente

 

Taina fundamentală a descoperirii prin experienţă practică, directă, a realităţilor spirituale exprimă sau reflectă în mod direct veridicitatea inefabilă a Adevărului Ultim Dumnezeiesc. În înţelepciunea yoghină această taină fundamentală a cunoaşterii nemijlocite prin intermediul experienţelor adecvate, ce se realizează prin practica spirituală directă, este exprimată astfel într-un străvechi aforism: „Un gram de practică yoghină corect realizată şi perseverentă valorează cât tone de teorie.“

Taina dezvăluită a sunetelor subtile (mantra-e) de rezonanţă ocultă

 

Taina mantra-elor ne permite să intrăm în stare de rezonanţă ocultă şi de comuniune subtilă profundă cu anumite sfere gigantice de forţă care există în Macrocosmos, făcând astfel posibilă declanşarea în universul nostru lăuntric a feluritelor procese de Laya Yoga.

Taina dezvăluită a posturilor trupești yoghine (asana-e)

Taina posturilor speciale ale trupului (asana-e) ne permite să descoperim că fiecare asana (postură specială a trupului) este, de fapt, o atitudine care face să apară o anumită aptitudine binefăcătoare (stare lăuntrică minunată), datorită declanşării proceselor tainice de rezonanţă ocultă între Microcosmosul fiinţei practicantului (yoghinului) şi Macrocosmos.

Taina dezvăluită a folosirii înţelepte a plantelor de leac

Taina folosirii înţelepte a plantelor de leac permite inducţia unor procese de rezonanţă ocultă benefică pe care le declanşează în universul nostru lăuntric (Microcosmos) plantele vindecătoare. Acestea sunt, de regulă, folosite în prealabil fie sub formă de pulbere (ce este administrată sublingual şi apoi înghiţită cu puţină apă), fie sub formă de macerat preparat la rece, fie sub formă de tinctură.

Taina dezvăluită a meditaţiei yoghine profunde ce este realizată în Spirală Yin

Taina meditaţiei în Spirală Yin, care se indică să fie realizată numai de către femei, prin dispunerea lor precisă în conformitate cu succesiunea celor 12 constelaţii zodiacale, conduce la generarea unei stări ample de comuniune subtilă cu anumite energii tainice din Macrocosmos, prin declanşarea unor fenomene de rezonanţă ocultă® cu cele 12 tipuri de energii subtile astrale, ce provin de la sferele tainice de forţă ale celor 12 constelaţii zodiacale. Aceasta permite, printre altele, trezirea şi dinamizarea gradată, în Microcosmosul individual al fiecărei femei ce participă la o Spirală Yin, a unei stări spirituale intens euforice, care totodată o ajută să-şi dinamizeze în mod gradat starea de Shakti. Meditaţia în Spirală Yin face să apară trăirea indescriptibilă, ideală a prezenţei vii şi active în universul lăuntric al fiecărei femei participante a influenţelor subtile astrale benefice ale celorlalte 11 constelaţii zodiacale, ce se combină în mod inefabil şi armonios cu codul specific al propriei sale constelaţii zodiacale (native).

» Continuă

Aceasta îi permite fiecărei femei care participă la o meditaţie yoghină în Spirală Yin să resimtă o sublimă stare de unitate subtilă, o pregnantă trăire armonizatoare, o punere la unison cu aspectele feminine creatoare ce sunt expresia tuturor celor 12 influxuri subtile zodiacale benefice. Totodată, fiecare femeie care participă la o meditaţie yoghină în Spirală Yin poate să resimtă într-un mod inexprimabil felurite stări elevate care îi îmbogăţesc în mod considerabil conştiinţa, mintea şi sufletul, facilitând în felul acesta o comuniune spirituală gradată şi profundă cu Eternul Feminin (Maha Shakti).

» Ascunde

Taina dezvăluită a inducţiei stării de Eliberare spirituală prin Miracol dumnezeiesc

 

Taina inducţiei stării de Eliberare spirituală prin Miracol Dumnezeiesc ne permite să beneficiem, prin intermediul activării şi al conştientizării deschizăturii enigmatice ce este cunoscută de yoghini sub numele de Brahmarandhra, de o extraordinară revărsare a Graţiei dumnezeiești, care ne înalţă spiritual şi face în felul acesta cu putinţă transcenderea fulgerătoare a tuturor limitărilor ce sunt caracteristice condiţiei umane în care cei ignoranţi se complac. Prin intermediul inducţiei stării de Eliberare spirituală prin Miracol Dumnezeiesc, experimentăm o stare extatică de comuniune spirituală profundă cu Dumnezeu, stare ce ne permite să pătrundem din punct de vedere spiritual în Împărăţia cea misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl.

Taina dezvăluită a continenţei erotice amoroase

Taina fundamentală a amorului cu continenţă erotică amoroasă face posibilă transmutarea biologică la temperatura trupului (ce este perfect posibilă prin practica perseverentă a continenţei amoroase), a potenţialului creator-sexual într-o energie uriaşă, care apoi este necesar să fie direcţionată ascendent, prin intermediul unor procese specifice, tainice de sublimare armonioasă, către etajele superioare ale universului nostru lăuntric (Microcosmos), unde va putea fi acumulată pentru a declanşa felurite efecte benefice specifice.

Taina dezvăluită a alchimiei interioare oculte

Taina alchimiei interioare oculte este una dintre revelaţiile care ne permite să descoperim prin experienţă directă că pot fi transmutate biologic, la temperatura trupului, anumite elemente chimice în altele, şi în urma acestui proces interior de transformare apar în universul nostru lăuntric energii uriaşe, ce pot fi ulterior direcţionate şi focalizate în mod precis atât în sfera anumitor focare de rezonanţă ocultă ce există în diferitele învelişuri subtile, invizibile, ale fiinţei, cât şi în corpurile misterioase care alcătuiesc, toate împreună, Microcosmosul fiecărei fiinţe umane.

Taina dezvăluită a posturilor amoroase ce fac cu putinţă activarea uşoară, plăcută şi armonioasă a centrilor subtili fundamentali de forţă ai fiinţei

 

Taina revelată a anumitor posturi erotice amoroase, ce sunt cunoscute de către cei iniţiaţi (multe dintre acestea sunt descrise într-un mod voalat în faimosul tratat oriental Kama Sutra, ele fiind în realitate nişte atitudini trupeşti ce pot fi abordate cu succes de către fiinţele umane ce sunt angrenate într-un cuplu polar opus, iubit-iubită), permite declanşarea şi dinamizarea anumitor procese benefice, intense de rezonanţă ocultă cu anumite focare de forţă din Macrocosmos, ceea ce face să apară atât în universul lăuntric al femeii, cât şi în universul lăuntric al bărbatului ce practică foarte bine continenţa amoroasă anumite stări erotice superioare, pregnant euforice, copleşitoare şi totodată facilitează dinamizarea şi polarizarea pregnantă şi gradată a centrilor subtili de forţă (a chakra-elor), făcând totodată posibilă şi trezirea focarului esenţial subtil spiritual de forţă sahasrara (situat în plan subtil în zona de deasupra creştetului capului).