ajna chakra

1 February 2019

Îmi simţeam fiinţa plină de bucurie şi împlinire

O mare bunăvoinţă, îngăduinţă, respect şi libertate ne dezvăluiau incredibila lume a sufletului, a profunzimii şi adevărului. Îmi simţeam întreaga fiinţă alchimizată.
1 February 2019

Inima mea era ca un izvor de iubire

Mă minunau vântul, copacii, Soarele, cerul, oamenii, totul avea o nouă dimensiune, plină de mister. Nimic nu mai era banal.
1 February 2019

O fericire copleşitoare îmbrăţişa totul şi eu eram acea fericire

Multe zile după această experienţă, am trăit o bucurie şi o fericire intensă dată de faptul că am fost una cu Totul, că m-am simţit picătura ce devine oceanul însuşi.
9 July 2018

Am înţeles că e important să fii bun, blând şi iubitor

Aveam o impresie pregnantă că această stare este foarte firească, cea mai plăcută şi uşor de trăit stare pe care o avusesem până atunci.