Relatări

9 iulie 2018

Dumnezeu este singurul care există cu adevărat

Într-o anumită perioadă, am realizat o tehnică specială pentru a intra în comuniune telepatică şi spirituală cu marii înţelepţi ai acestei planete care au realizat în fiinţa lor starea de eliberare supremă.
9 iulie 2018

Dumnezeu este mereu prezent aici şi pretutindeni

Simţeam că mă aflu în faţa lui DUMNEZEU, iar El se afla în acelaşi timp pretutindeni. Starea de încremenire extatică s-a accentuat.
9 iulie 2018

De Ziua Femeii, Grieg ne-a dăruit mult mai mult…

Îmi voi aminti mereu cu dragoste, cu umilinţă şi veneraţie de acest cadou sublim pe care l-am primit şi mă voi strădui să îl retrăiesc cât de bine îl voi putea evoca...
9 iulie 2018

Ce-ai făcut cu viaţa ta?

Am avut uimitoarea surpriză să constat că, din perspectiva fiinţei de lumină, viaţa mea nu era altceva decât un fir subţire care, din când în când, era mai îngroşat, ca un puls.
9 iulie 2018

Prin rugăciune m-am topit în sentimentul că „eu sunt”

Am realizat prima experienţă de Kaya Kalpa în vacanţa de vară care a urmat învăţării elementelor teoretice ale tehnicii. Global, am simţit această primă experienţă ca un adevărat salt spiritual.
9 iulie 2018

Misterul Creației mi se revelează gradat în rugăciune

Am înţeles că, înainte de a ţi se revela Divinul, trebuie să ai o anumită atitudine adecvată, să te apropii de Dumnezeu cu umilinţă şi respect şi să accepţi acest mister copleşitor al tainelor divine.
9 iulie 2018

Esența lui „a fi” prin contemplarea tăcerii

Rugăciunea de 24 de ore adresată lui Dumnezeu Tatăl este pentru mine un refugiu şi o celebrare, dar şi o modalitate garantată de rezolvare a problemelor personale.
9 iulie 2018

O modalitate revoluţionară de a practica Hatha Yoga: Vijnana Asana

În urma iniţierii oferite în cadrul Şcolii de yoga MISA, rezultatele au început să apară rapid. Practica Vijnana Asana pune accentul pe posturile de conştientizare realizate după fiecare dintre posturile active.
9 iulie 2018

Am trăit adevărul că iubirea este starea de a fi

Mă regăseam în inima mea, reîntregită, parte şi întreg în acelaşi timp. Exteriorul şi interiorul se unificaseră şi totul era doar IUBIRE. În acele momente iubirea mi se revela ca fiind infinită şi eternă.
9 iulie 2018

Relatări ale unor participanţi la Tabăra de Revelare a Sinelui 2014-2015

Atmosfera efervescentă, susținerea spirituală, starea de fraternitate și deschidere sufletească între cei prezenți a făcut posibilă apariția unor experiențe spirituale deosebite.
9 iulie 2018

Relatări ale unor participanţi la Tabăra pentru Revelarea Sinelui

Tabăra de Meditaţie pentru Revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN) de la Braşov a fost prilej pentru peste o mie de cursanţi ai şcolii de yoga MISA să îşi depăşească limitele, să se „înnoiască” spiritual.
9 iulie 2018

Relatări de la Simpozionul Internaţional de Yoga Costineşti 2009

Am simţit în cadrul taberei o stare de fraternitate, de unison pe care o trăiam cu toţii, ca o familie imensă de mii de oameni, în care numitorul comun era aspiraţia şi iubirea de Dumnezeu.
9 iulie 2018

Mistere ce mi-au fost dezvăluite

Am conştientizat puterea imensă de alchimizare de care dispunem în fiinţa noastră prin voinţa ferm focalizată asupra reuşitei, simultan cu starea de umilinţă şi abandon în faţa lui Dumnezeu.
9 iulie 2018

Kalki Avatar s-a manifestat într-un mod copleșitor

Vă mărturisesc că Îl simţeam pe Dumnezeu Tatăl în toată fiinţa mea. Îmi curgeau lacrimile de atâta iubire şi fericire. Am simţit pe tot parcursul acelei spirale prezenţa lui Grieg şi a lui Kalki Avatar.
9 iulie 2018

Dor de Dumnezeu

M-am liniştit brusc şi foarte umilă am rostit interior: „Doamne, Tu m-ai adus aici, facă-se Voia Ta.” Am simţit atunci o stare foarte puternică de pace, de iubire de DUMNEZEU, de resorbţie.